donderdag 28 juni 2012

Interviews langs de E19Als een eerste fase van dit project werden de plaatsen langs de E19 grondig geïnventariseerd. In verschillende expedities werden deze plaatsen door middel van foto, video, geluid… in kaart gebracht.
In een volgende fase is het de bedoeling om uit het verzamelde materiaal categorieën van ‘bouwstenen’ te distilleren die karakteristiek zijn voor deze snelwegruimtes. Deze structurerende elementen zullen op hun beurt worden ingezet in een ontwerpend onderzoek waarbij we voor deze plaatsen ruimtelijke scenario’s zullen uittekenen.

In het bepalen van wat nu precies deze bouwstenen zijn is het echter van cruciaal belang om een inzicht te verwerven in wat de logica’s zijn die eraan ten grondslag liggen. Daarom hebben we in België zes cases geselecteerd (één per type: dienstenzone, grenspost, logistiek centrum, HST-station, luchthaven, pretpark) die in evenveel deelexpedities zullen worden onderzocht. Dit doen we echter niet alleen. Deze plaatsbezoeken doen we telkens samen met iemand die nauw betrokken is geweest bij het tot stand komen van de betreffende plaats.

Met dank aan Klank.Lisa

[Foto: Grenspost Hazeldonk © Mels Crouwel]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten