woensdag 14 december 2011

Een Dag voor Infrastructuur

Lange tijd werd de aanleg van de infrastructuur enkel gekenmerkt door een logica van de ingenieur, een logica van efficiëntie, een logica ingegeven vanuit de verkeerskunde, een economische logica. Meer en meer zijn ruimtelijke programma’s zich gaan enten op dit infrastructuurnetwerk: bedrijventerreinen, luchthavens, havens, etc. Veelal waren dit programma’s die ten dele voort kwamen vanuit de zelfde abstracte logica van efficiëntie, en waar ontwerp een ondergeschikte rol toebedeeld kreeg.

Recent worden architecten/stadsontwerpers steeds meer bij het ontwerp van dergelijke plaatsen betrokken. Voorlopig ontbreekt echter een duidelijke ontwerpopgave.

Daarom organiseerde 'Lijnstad E19' op woensdag 30 november een 'workshopdag voor infrastructuur', met onder meer een rondetafelgesprek met verschillende partijen die bij dergelijke infrastructuurprojecten betrokken zijn of op de thematiek werken. Op die manier wilden we experts uit verschillende vakgebieden consulteren naar wat zij, vanuit hun achtergrond, als de problemen, maar vooral ook als potenties van deze plaatsen zien. Het scherp stellen en afstemmen van de agenda's zeg maar. Als architect en stedenbouwer lijkt het ons immers een belangrijke taak om bij het ontwerpen van een plaats met zo’n groot maatschappelijk belang alle stemmen te beluisteren om tot een geslaagd ontwerp te komen.

[meer...]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten